Ordinær generalforsamling i Dansk Bavaria klub

29. August - 29. August, 2020

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Dansk Bavaria klub. Lørdag den 29.08.2020 kl. 13:00 i Klubhuset på Fredericia Lystbådehavn.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Dansk Bavaria klub.

Lørdag den 29.08.2020 kl. 13:00 i Klubhuset på Fredericia Lystbådehavn.

I inviteres til smørrebrød med drikkevarer og kaffe bagefter.

Der er bindende tilmelding til dette, senest d. 22.08.2020 til jettep60@gmail.com eller på 40894150

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens årsberetning.

3. Revideret regnskab og kommende års budget til godkendelse.

4. Indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

6. Valg til bestyrelsen: Niels Arne, Bente, de modtager genvalg. Villy ønsker ikke genvalg.

7. Landstræf 2021 i Egå, d. 13.05.21 til 16.05.21

8. Jubilæumslandstræf 2022 i Ebeltoft d. 26.05.22 til 29.05.22

9. Valg af 2 suppleanter:

10. Valg af revisor og revisorsupplent: Hans Ch. Andersen modtager ikke genvalg.

11. Eventuelt.


Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde på mail senest den 29. juli 2020.

På vegne af Bestyrelsen.