Generalforsamling 2021

2. October - 2. October, 2021

Indkaldelse til årets Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021

2. oktober 2021 kl. 13:00
På Kanal Kroen Karrebæksminde.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Generalforsamlingen dagsorden:1) Valg af dirigent
2) Årsberetning af bestyrelsen
3) Revideret regnskab samt budget for det kommende år til godkendelse
4) Indkomne forslag - forslag skal være bestyrelsen i hænde, senest 14 dage før general forsamlingen.
5) Fastsættelse af kontingent for det kommende år
- pkt 6 udgår i ulige år -
7) Valg af bestyrelse - på valg i år er:
Kasserer - Jette Pedersen - modtager genvalg
Medlem - Anne Green - modtager genvalg
Medlem - Niels Olsen - modtager genvalg

8) Valg af 2 suppleanter
Suppleanter 1 - Villy Seerup - modtager ikke genvalg
Suppleanter 2 - Gert Lundberg - modtager genvalg

9) Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor Lene Olsen - modtager genvalg
Revisor suppleant - Michel van der Linden - modtager genvalg

10) Eventuelt
Vel mødt!