Retninglinier for lokaltræf

Vi opfordrer vores medlemmer til at tage initiativ til at arrangere lokaltræf.

Lokaltræf skal annonceres på klubbens hjemmeside og skal være webmaster i hænde senest 4 uger før afholdelse.
Arrangøren af lokaltræf, forpligter sig til at sørge for, at der bliver taget billeder og taget referat, som sendes til webmaster senest 1 uge efter afholdelse af træffet.
De første 5 både udløser 2000 kr. og efterfølgende både 200 kr. pr. båd.

Blanket som udfyldes og udgør dokumentation af hvem der deltog: