Svar til: Ladning af start- og forbrugsbatterier

#9398
767
Keymaster

Det er ikke sikkert, at det er en god løsning at koble land-laderen til skilledioden. Grunden er, at der er et markant spændingsfald over dioden, hvilket gør, at når motoren kører, lades mit startbatteri korrekt med 14,4V, idet generatoren har en sensor på startbatteriet, der regulerer spændingen. Forbrugsbatteriet lades derimod kun med ca. 14,0V pga. spændingsfaldet over dioden.

Hvis du slutter din lader til skilledioden, vil det give et tilsvarende resultat – medmindre din lader har en spændingssensor på selve forbrugsbatteriet. I så fald vil det dog muligvis betyde, at dit startbatteri bliver ladet med for høj spænding, fordi laderen kompenserer for spændingsfaldet.

En bedre løsning er at sløjfe skilledioden totalt og montere et intelligent “combiner”-relæ mellem batterierne. Det vil koble batterierne sammen (uden væsentligt spændingstab), når der lades på dem, og holde dem adskilt, når der ikke lades. Så bliver begge batterier ladet korrekt både med motor og landstrøm. Og man undgår samtidig at spilde en masse strøm på at varme skilledioden op.