Svar til: slut

#9677
Fritz og Gitte
Keymaster

Kære ”Baronessen”. 18/2 2010

Bestyrelsen har med interesse læst jeres indlæg på klubbens forum og må udtale, at det er en meget voldsom og kedelig sag for jer.
Da vi ikke kender sagen til bunds fra alle parter, kan vi ikke nærmere udtale os om den, og bestyrelsen har i øvrigt den helt klare politik, at den ikke går ind i enkeltsager fx en sag mellem et medlem og forhandler, og da ingen af os har juridiske kundskaber, vil det være vanskeligt for os at råde jer til, hvad I kan skal gøre og gribe i. Vi formoder, at I allerede har kontaktet jeres forsikringsselskab ang. retshjælp.
Normalen er den, at såfremt man har reklamationer indenfor garantiperioden over en købt vare, skal man henvende sig til forhandleren, hvis denne stadig eksisterer. Såfremt forhandleren ikke længere eksisterer, må det være fabrikanten – i jeres tilfælde værftet – som I skal henvende jer til.
Med hensyn til indlæg på klubbens medlemsforum har vi den regel, at indlæg der på nogen måde kan støde enkeltpersoner eller grupper (firmaer), og som i værste fald kan føre til injuriesager eller blot tangere det, vil ikke blive bragt, men en henvendelse til forfatteren fra bestyrelsen vil straks ske. Dette skal ikke forstås som censur, men blot være et bolværk mod personlige angreb og stridigheder.
Ellers er ordet frit på vores forum.
Bestyrelsen ønsker jer alt mulig held og lykke med sagens videre udvikling.

Bestyrelsen
Dansk Bavaria Klub