I tidsrummet 11 – 13 er der mulighed for at– Besøge J.F. Willumsens Museum (se mere her)
– Spille kroket på opstillet bane ved klubhuset
– Besigtige de to nye både fra Floor Marine

Husk åbningstiderne på Kronprins Frederiks bro: