Med Jette, Tom, Lene, Fritz, Ivy og jeg som arrangør blev der i weekenden 23. til 25. august 2013, for 2. gang, afholdt lokaltræf for det Syd- og Sønderjyske område og Fyn i Årøsund.

Jeg var, ligesom sidste år sendt til Tyskland med de 1500,- kr. fra Dansk Bavariaklub i lommen for at gøre div. Indkøb.
Det var derfor en temmelig tungt læsset Bavaria 38 Cruiser, der allerede torsdag eftermiddag sejlede fra Dyvig til Årøsund for at deltage i træffet.

Vi havde en rigtig fin sejltur med en jævn vind fra SØ så det gik bare ”deropad” for fulde sejl.
Ved ankomst blev vi straks modtaget af Lene og Fritz med et glædeligt gensyn.

Lene og Fritz havde, også i år stået for alt det praktiske arbejde omkring træffet, og havde i den forbindelse skaffet rådighed over nogle liggepladser, så der var mulighed for at ligge samlet i havnen, ligesom havnens øvrige meget fine faciliteter blev stillet os vederlagsfrit til rådighed. Et stort stykke arbejde, som vi alle takker Jer meget for.

Der var, da tilmeldingsfristen udløb, tilmeldt 16 både med 30 personer, men der kom et par ”eftertilmeldinger” så slutresultatet blev 18 både og 34 personer og 3 hunde, som der selvfølgelig også var plads til, og som også faldt godt til med hinanden.

Det er en stor glæde, at ca halvdelen af alle deltagere var nye, som ikke tidligere havde deltaget i klubtræf. De blev alle godt introduceret så mange gamle venskaber blev atter bestyrket og mange nye venskaber etableret.
Alle både, med undtagelse af en enkelt, ankom i løbet af fredagen, der så gik med hyggelig bådsnak og social samvær i bådene.

Vejret var rigtig fint. Varmt og solskin fra en næsten skyfri himmel og kl. 1830 var grillen klar for tilberedning af den medbragte mad, der blev indtaget udendørs på den fine terrasse med den fine udsigt ud over Årøsund og Lillebælt. Da solen forsvandt i havet blev det lidt køligt og vi fandt indendøre.

Der blev da også taget hul på de indkøbte ”våde” varer, så det blev til en rigtig hyggelig aften med en god snak omkring de mange gode oplevelser i båden hen over den, for en gangs skyld, fine sommer. For nogle blev det meget sent ”tidligt” før man fandt i køjen.

Lørdag kl. 1000 samledes vi alle friske og veloplagte ved havnens standermast. Standeren blev sat i det smukkeste sensommervej men kunne forestille sig til klubbens ophaler sang og ”en enkelt” eller blev det måske til to. Derefter et lille bromøde, hvor Fritz bl.a. fortalte om lørdagens program.

Om formiddagen viste Lene og Fritz brochurer og billeder fra deres sejltur til Stockholm denne sommer samtidig med at de fortalte om turen, som blev en kæmpe oplevelse. Der blev lyttet intens og studeret brochurer indtil frokost.

Frokosten blev til en fælles frokost indtaget på terrassen, og hvortil 2 af deltagerne, Hanne og Alfred, stegte frikadeller. De blev stegt i ”rigelig smør” og smagte pragtfuldt. Brd. Price kunne ikke have gjort det bedre. Rigtig mange tak til Hanne og Alfred for det gode initiativ. Må gerne gentages næste år.

Efter frokost var der arrangeret en sejltur på Lillebælt, hvor der skulle prøves at sejle med G-nakker. Det var ”vognmanden” Niels Arne, og Fritz der lagde båd til og der var aftalt en lille kapsejllads. Der var 5 mand om bord på hver båd. Sejlturen foregik i en temmelig frisk vind fra SØ. Jeg sejlede med i Fritz,s båd og vi vandt selvfølgelig over vognmanden, der til gengæld diskvalificerede os for ikke at have fulgt den aftale bane. Det havde han nok ret i.

Det blev til en meget stor oplevelse for alle deltagere. Det er slet ikke så let en sag at styre sådan et stort og let sejl i en frisk vind, men det gik meget hurtigt – loggede omkring de 9 knob.

Vi var alle blevet tørre i halsen så vi mødtes til en kold pilsner og udvekslede selvfølgelig div. Kommentarer, som der jo hører en rigtig kapsejlads til.

En stor tak til Niels Arne og Fritz.

Nogle af dem som ikke var med på sejlturen hyggede sig på land som tilskuere, andre gik- eller cyklede sig en tur i det smukke område omkring Årøsund og en enkelt sejlede over med færgen til Årø og fik sig en dejlig cykeltur rundt på øen.

Ja, sådan en lørdag går jo meget hurtig, så det blev atter tid til at tænde op i grillen. I modsætning til sidste år – vi huskede det alle – var det fortsat et meget fint vejr, hvorfor der atter blev spist på terrassen.

Vi fik igen en rigtig fin, hyggelig og fornøjelig aften og atter med en god sejlersnak hen over bordet. Da solen forsvandt søgte vi atter inden døre, og så kom der gang i fællessang og dans og det blev, for nogens vedkommende, ved til det atter begyndte at lysne, og der blev gjort godt kål på de våde varer.

Alt får en ende, også dette træf. Søndag morgen samledes vi atter ved standermasten for at nedtage standeren. Sige tak for denne gang og tage afsked med ønske om en god sejltur til hjemhavn.

Ikke alle var så friske og veloplagte som lørdag morgen. En enkelt af deltagerne havde besluttet at bytte båden ud med en kolonihave – ”For det her holder jeg ikke til en gang til, men det var nu alligevel sjovt i går” Jeg tror nu ikke, at pgl. sælger båden, og glæder os til at møde ham igen.

Standeren blev nedhalet medens nedhalingssangen blev afsunget. Efterfølgende bromøde, hvor vi sagde farvel og tak for denne gang, og fastlagde datoen for træf i år 2014 – samme sted i weekenden 22. til 24 august.

En stor tak til alle deltagere for, at I bakkede op omkring træffet og for Jeres altid gode humør. Vi arrangører håber, I vil fortælle positivt om træffet til andre Fynske, Syd- og Sønderjyske klubmedlemmer om træffet, så vi til næste år må blive endnu flere.

Gravers.

Se flere billeder her