Med vores formand i spidsen var vi 21 personer mødt frem til arrangementet på flyvestation Skrydstrup den 16. marts 2015. Med seniorsergent Brian Junker Jensen som guide besøgte vi først redningseskadrille 721 og derefter jagerflyet F-16.

Hos redningseskadrillen fik vi først inde i hangaren en forevisning af, og en orientering om helikopteren af hele besætningen på 5 personer. – Fartøjschefen, 2.piloten, tekniker/radiooperatøren, redningsmanden og lægen.

Redningshelikopteren, en EH 101 Merlin, er en fleksibel og meget moderne helikopter, der i januar mdr. 2006 afløste den gamle Sikorsky S-61.

Den er forsynet med 3 Rolls Royce turbinemotorer der hver yder 2.270 shp. Den har 5 rotorer med en diameter på 18,59 m. Den har en tomvægt på 10.600 kg. Og en maximal startvægt på 15.600 kg.

Den har en marchhastighed på 278 km/t. og en max hastighed på 309 km/t. Den har en rækkevidde på 1.129 km. Helikopteren kan flyve i al slags vejr (også isslag) hvilket er usædvanlig for en helikopter. Det kan den fordi der en indlagt varme i rotorbladene

Under rundgangen udvendig fik vi en grundig forklaring om funktionen af alle antenner, følere, kamaraer, redningskranen og alle andre dibidutter, der stikker ud fra kroppen på sådan et apparat.

Indvendig i helikopteren, hvor der er god ståhøjde, fik vi en grundig orientering om funktionerne i cockpittet, hos radiooperatøren, redningsmanden og hos lægen der har en helt moderne skadestue til rådighed samt om besætningens personlige udrustning.

Vi fik også en grundig forklaring om hele forløbet af en redningsaktion til søs – både ved sygdom og ulykker lige fra alarmen indløb til aktionen var afsluttet, herunder også en meget kraftig opfordring til os sejlere om at anvende den rigtige påklædning og det rigtige udstyr når vi færdes på havet alt efter vejr og årstid. Det er særdeles vigtigt, at vi bruger sejlertøj med en meget iøjnefaldende farve – bedst er orange og gul forsynet med reflekser. Det samme gælder redningsvesten, som skal være forsynet med lys. Så er vi meget let at se fra helikopteren og ”Så skal vi nok komme og hjælpe Jer”

Modsat – anvender vi beklædning og redningsvest med mørke farver, så kan vi ikke forvente, at vi kan ses fra helikopteren, især er det så godt som umuligt i bølger og der kan således gå meget kostbar tid til spilde. Et budskab som vi lovede at lade gå videre, hvilket hermed er gjort.

Da fartøjschefen i forvejen havde planlagt en aften træningstur, fik vi den ekstra oplevelse at se helikopteren blev trukket ud af hangaren, startet op og på meget tæt hold iagttage hvilke store kræfter der bliver aktiveret når helikopteren letter lodret fra jorden.

Ved det at vi ”kun” var 21 deltagere var det også muligt for alle at komme i en direkte samtale med hele besætningen, hvilket var rigtig godt.

Det er helt sikkert, at besætningen er velkvalificeret og toptrænet til opgaven og at de råder over en god og robust helikopter med mange tekniske finesser.

Med en rigtig god og informativ oplevelse forlod vi redningsdrillen og kørte over til F-16 værkstederne, hvor der stod 3 stk. F-16, der var hjemme til eftersyn efter deltagelse i koalition landenes indsat mod IS i Irak. Det bar de også præg af for der var et meget fint sandstøv inde i flyenes cockpit, så en kraftig støvsugning ville gøre godt.

Brian gav og en rigtig god orientering om flyvevåbenets mangeartede opgaver.

Én meget stor og væsentlig opgave er at observere og fastholde suverænitet i det danske luftrum for vi bliver ofte provokeret af især Rusland, hvis jagerfly har kurs direkte mod dansk luftrum. De flyver provokerende tæt på Dansk luftrum og så er det nødvendigt at sende vores F-16 afsted for at afvise de Rusiske fly.

En anden meget stor opgave er at deltage i internationale missioner, som det der foregår i øjeblikket i Irak, samt at afgive piloter og fly til bevogtning af luftrummet omkring de Baltiske lande.

Vi fik også en grundig orientering om hvad flyet kan præstere og om hvilke våben og bomber flyet kan medtage.

På trods af flyets alder er det fortsat et godt og moderne fly, som piloterne har fuld tillid til.

Der diskuteres i øjeblikket om en afløser til F-16, og en beslutning forventes taget i løbet af år 2015.

Efter endnu et interessant besøg, hvor vi også fik lov til at komme meget tæt på flyene, kørte vi over i kantinen hvor flyvestationen var vært ved kaffe/sodavand og brød. I den forbindelse var der lejlighed til at stille yderligere spørgsmål til Brian og ellers til at få en god snak hen over bordet.

Efter en rigtig god og spændende aften sagde vi farvel kl. 2230. En stor tak til alle, der sluttede op om arrangementet.

G. Graversen