Referat fra Dansk Bavaria klubs landstræf i Juelsminde d. 10 – 13/5 2018.

Mange både ankom allerede onsdag – torsdag var den dag de fleste kom, og ud af de 44 deltagende både anløb de sidste om fredagen. Enkelte havde byttet båden ud med campingvogn, campinghytte eller booket lejlighed. I alt deltog 135 personer.

Onsdag blev der grillet med egne medbragte gril, og torsdag blev der grillet ved en stor fællesgril foran klubhuset, hvor snakken gik livligt. Begge dage blev maden indtaget i klubhuset`s dejlige lokaler, hvorfra der var en flot udsigt over havnen og vandet.

Efter standerhejsning fredag, var der nogle der gik/cyklede til Bjørnsknude, syd for havnen, andre gik tur i byen.

Kl. 13 var der Generalforsamling, som foregik i god ro og orden.

Kl.18 var folk omklædt til fest i Fiskehuset`s festlokale, hvor der blev budt på en fiskeanretning og efterfølgende buffet. Fiskehuset stod for hele arrangementet m.h.t. borddækning, servering og oprydning.

Der var aktion over to trædeplader til prædikestolen, sponseret af snedkermester Leif Nielsen, COCKPITBORD.dk. Begge blev afsat til en god pris.

Igen i år blev den båd der havde sejlet flest sømil hædret, Kirsten og Bjarne Holm Kit – Nørrekås Rønne.

Peter Dalsgård stod for musik, hvortil der blev danset og sunget. Festen sluttede kl. 1, efter en vellykket og underholdende aften.

Efter bromøde lørdag, var der stumpemarked, hvor flere gjorde en god handel.

Andre valgte at gå på bytur, hvor der bla. var modeopvisning og hvor byen med den aktive handelsstand forening, denne dag havde gode tilbud.

Flere sejlede hjem lørdag, enkelte valgte at sejle non stop mod Sjælland om natten eller tidlig , søndag morgen. Kl. 11:00 fortalte Michael fra Sun Way Tour om ture til Grækenland til efteråret.

Senere ud på eftermiddagen sendte Preben sin drone til vejrs for at filme træffet lidt fra oven, resultatet kan ses på Facebook.

De resterende nød endnu en gang den fælles gril, i det hyggelige klubhus, inden standeren blev nedtaget.
Søndag afsejlede de resterende både efter endnu et vellykket træf.

Alle dage var vi begunstiget med dejligt vejr, kun torsdag aften faldt en byge, dog efter alle havde grillet.

Stor tak til Juelsminde sejlklub og -havn for de ville stille faciliteter til rådighed for Dansk Bavaria klub, men ikke mindst stor tak til Trine og Christian, Jette og Tom for det planlagte og vellykkede arrangement.

Der arbejdes pt. på, hvor næste års træf skal afholdes.