Medlemsinformation.

Bestyrelsen har besluttet at hæve tilskuddet og følge op på retningslinier for Lokaltræf.

Lokaltræf skal annonceres på klubbens hjemmesiden i god tid.

Der skal tages billeder og skrives referat, hvorefter det hele efter sendes til webmaster.

De første 5 både udløser 2000 kr. Efterfølgende både udløser 200 kr. pr. båd.

Der afregnes direkte med klubbens kasserer.

Hilsen bestyrelsen