Svar til: Generalforsamling

#11033

Kære Leif Knudsen
Måske har du ikke læst referatet fra generalforsamlingen.
Jeg vedhæfter hermed dele derfra :

Ad 1)
Michael Bygballe blev valgt som dirigent.
Han startede med at få klarhed over alle fuldmagter. Jette skulle godkende alle fuldmagter
i forhold til medlemslisten, men talte ikke og havde dermed ikke styr på antallet. Så de
måtte senere tælles op. I alt deltog 22 stemmeberettigede medlemmer, der tilsammen
havde 23 fuldmagter – i alt 45 stemmeberettigede.
Kim Lodberg påpegede, at dagsordenen ikke var i overensstemmelse med klubbens
vedtægter, der siger, at i lige år skal der være et punkt med valg af formand. Michael
Bygballe gjorde rede for, at der var sket en fejl ved udarbejdelsen af dagsordenen, så valg
af formand kom på som punkt 6a, mens valg til den øvrige bestyrelse blev punkt 6b.

Ad 2)
Formanden fremlagde bestyrelsens beretning. Godkendt.

Venlig hilsen
Michael Bygballe