"overkill"

#11549
Poul
Keymaster

Jeg tilslutter mig “637”s synspunkter. At fjerne E-mail adresser, som i dag er et af vore hurtigste og almindeligste måder at kommunikere på, udelukker ikke ikke at medlemslisten ikke kan misbruges. Medlemmerne figurere jo stadig med deres addresse og tlf.nummer. Medlemmer der ikke ønsker at offentligøre deres addresser kunne jo ved henvendelse fritages for det og den offentlige liste kunne måske bare vise deres medlemsnummer.