Svar til: Tung i hækken

#9150
Lars Bøllund
Keymaster

Det er en gammelkendt fejl på i hvert tilfælde B 33 Cruiser.
Floor Marine har bekostet, og er også i besidelse af, en Syns- og Skønsrapport foretaget på min 33 Cruiser. Den konkluderer at båden ligger ca 17 cm for meget agterover. For jer der også har 33 Cruiser kan i på side 17 i manualen se en snittegning af agterskiber, hvor konstruktionsvandlinien (CWL) er indtegnet. Der ses helt klart at den øverste del af roret skal befinde sig over vandet i normalt flydeleje.
Med basis i ovennævnte Syns- og Skønssag har jeg indgået et forlig med Floor Marine, hvor de har lavet ganske omfattende forbedringer uden beregning, ligesom jeg har fået en betydelig kontant erstatning for derefter selv at overtage det resterende arbejde med at bringe båden i rigtigt flydeleje.
Resultatet er at min båd nu ligger fuldstændig i overensstemmelse med konstruktionsvandlinien uden at have fået forøget vægten. Ud over at køjer og borde mm nu ligger lige har det dramatisk forbedret sejlegnskaberne, både fart og højde.
I er velkomne til at kontakte mig på e-mail: lars.boellund@mail.tele.dk (virker indtil 1.3), derefter lars.boellund@gmail.com eller tlf 24 28 92 67 (efter 17) for yderligere oplysninger i denne spegede sag.
Jer der har fået eller skal have foretaget ballastning af forskibet skal huske sammentidig at få rettet CE godkendelsen til den nye vægt (Det er vist ret vigtigt) og få flyttet vandlinien nogle få cm op.
Mvh