Referat fra et Spændende Besøg på Skrydstrup

Referat fra et Spændende Besøg på Skrydstrup

Med vores formand i spidsen var vi 21 personer mødt frem til arrangementet på flyvestation Skrydstrup den 16. marts 2015. Med seniorsergent Brian Junker Jensen som guide besøgte vi først redningseskadrille 721 og derefter jagerflyet F-16. Hos redningseskadrillen fik...
Referat fra Bestyrelsesmødet 11. marts 2015

Referat fra Bestyrelsesmødet 11. marts 2015

Referat Bestyrelsesmødet onsdag den 11. marts 2015 kl. 1700 på Storebælt camping og Cottages, Storebæltvej 85, Korsør. Tilstede var Svend Erik, vognmanden (Niels Arne), Lars C, Hanne, Gravers, webmaster Dan og Jette. Dagsorden 1 Siden sidst 2 Økonomi 3 Hjemmesiden /...
Generalforsamling i Dansk Bavaria Klub

Generalforsamling i Dansk Bavaria Klub

Dansk Bavaria Klub Der indkaldes hermed til generalforsamling lørdag den 16. maj 2015 kl. 11:00 i Restaurant Glassalen i Ebeltoft Øer Marina. Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg dirigent 2. Årsberetning af bestyrelsen 3. Revideret regnskab samt budget for det...